Weinig jongeren starten bedrijf
  • images
  • 16:13
  • images
  • Reageren.

Weinig jongeren starten bedrijf

Volgens Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), denken te weinig jongeren erover om een eigen bedrijf te starten. Dit meldde een nieuwsartikel in de Spits. Hoewel zo’n 33% van de jongeren denkt aan een onderneming, voert slechts 3% dit idee daadwerkelijk uit. Volgens Draijer komen jongeren te weinig via projecten en activiteiten op school in aanraking met het ondernemerschap. Zijn advies aan ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen luidt dan ook dit te verbeteren.

De vermoedelijke reden waarom jongeren een eigen bedrijf links laten liggen, is de onzekerheid die het met zich meebrengt. Wanneer je alleen een bedrijf op wilt starten, zoals gebruikelijk is in Nederland, is dit veel enger dan wanneer je dit samen met anderen doet, wat we elders vaak zien. Draijer ziet heden ten dage meer mogelijkheden voor het oprichten van een eigen bedrijf: door de opkomst van het internet is het gemakkelijker geworden om een idee te verspreiden over de hele wereld. Ondernemers zijn minder bezorgd dan Draijer: nog steeds starten jaarlijks 121.000 mensen een onderneming.

De verdeling van zzp'ers in 2010.

De verdeling van zzp’ers in 2010.

Het NRC meldt dat het stabiele aantal starters komt doordat het aantal ‘klassieke starters’ daalt, terwijl het aantal zzp’ers toeneemt. ‘Klassieke starters’ zijn mensen die een bedrijf opzetten waarbij ze personeel in dienst nemen. Voor dit soort starters is het risico in de onzekere economie vaak te groot en is het moeilijk de financiering rond te krijgen.  Wellicht dat de toename van zzp’ers ook te maken heeft door de versoepelde toelating van ondernemers van buiten de EU.