Update: Ondernemer wil geen extra kennismigranten
  • images
  • 26 augustus 2013

De Telegraaf meldt op 15 augustus dat ondernemers niet blij zijn met de versoepelde toegang voor buitenlandse ondernemers. Uit een ondernemerspoll van MijnBedrijf onder 1537 mkb’ers en zzp’ers blijkt dat 61% zich bedreigd voelt doordat er nog meer concurrentie zal ontstaan. 19% blijkt dit juist toe te juichen en zien nieuwe kennis alleen maar als...

Buitenlandse zzp’ers in Nederland
  • images
  • 7 augustus 2013

Sinds 1 augustus 2013 is het voor buitenlandse zzp’ers met goede ideeën van buiten de Europese Unie makkelijker zich te vestigen in Nederland, zo meldt het Ministerie van Economische Zaken. Bij het soepeler toelaten van ondernemers van buiten de EU gaat het vooral om personen die door middel van hun specialisme een extra bijdrage kunnen...

Betere kwaliteit kinderopvang
  • images
  • 13 juli 2013

Per 1 juli 2013 is de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) ingegaan. Dit houdt in dat er een nieuwe Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd moet worden door kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus. In de brochure van de Rijksoverheid is te lezen dat de VOG aantoont dat een persoon geen strafbare feiten...

Invoering IBAN-acceptgiro
  • images
  • 5 juli 2013

Er wordt al tijden gewerkt aan de invoering van de International Bank Account Number (IBAN)-rekeningnummers. Sinds 1 juli is ook de acceptgiro beschikbaar voor IBAN, de IBAN-acceptgiro. Na 31 december 2013 mag de oude acceptgiro ook niet meer worden verstuurd. De wijziging van het rekeningnummer kan gevolgen hebben voor de administratie en de software waarmee...

Weinig jongeren starten bedrijf

Volgens Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), denken te weinig jongeren erover om een eigen bedrijf te starten. Dit meldde een nieuwsartikel in de Spits. Hoewel zo’n 33% van de jongeren denkt aan een onderneming, voert slechts 3% dit idee daadwerkelijk uit. Volgens Draijer komen jongeren te weinig via projecten en activiteiten op...