Nederlandse ondernemer niet echt ambitieus
  • images
  • 10:07
  • images
  • Reageren.

Nederlandse ondernemer niet echt ambitieus

De omzet is prima, vernieuwing hoeft niet echt en het streven om te groeien is eigenlijk ook niet echt aan de orde. Als het op ambitieniveau en innovatiekracht aankomt, komen Nederlandse ondernemers er bekaaid vanaf in vergelijking met concurrenten uit vergelijkbare landen. Dit blijkt uit onderzoek van het World Economic Forum naar de relatie tussen ondernemerschap en de competitiviteit van economieën.

Nederland telt zo’n 630.000 beginnend zelfstandig ondernemers met groeipotentie. Met 8% van de beroepsbevolking is dat minder dan het internationaal gemiddelde, maar veel vergeleken met vergelijkbare economieën als Duitsland (5%), België (5%) en Zweden (6%). Volgens Henk Volberda van de Erasmus Universiteit die het onderzoek in Nederland leidde komt dit onder andere door de grote groep zzp’ers die ons land telt.

Nederland heeft uitstekende randvoorwaarden

Deze zelfstandigen zonder personeel hebben niet de ambitie om groot te worden, en zijn niet vernieuwend bezig. En laten deze twee aspecten nu net vrijwel gelijk staan aan economische groei. Volberda noemt het uitblijven van deze aspiraties ‘eigenlijk heel vreemd’: “Nederland heeft uitzonderlijk goede randvoorwaarden voor innovatief ondernemerschap, zoals onder andere een hoogopgeleide bevolking en een goede infrastructuur. In vergelijking met Denemarken, waar het innovatiepercentage veel hoger ligt, is het dan ook waarschijnlijk dat politieke en culturele factoren een rol spelen.”

“Het Nederlandse beleid is er teveel op gericht om iedereen de kans te geven een onderneming te starten, terwijl een kleine groep groei in werkgelegenheid creëert.”
Henk Volberda

In Nederland zou het kabinet daarom moeten inzetten op ondernemers die snel groeien, zowel in omzet als in het creëren van werkgelegenheid. Maar volgens Roelf van der Kooij, woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO/NCW, is het lang niet zo slecht gesteld met het ondernemerschap. “Veel zelfstandigen creëren netwerken en besteden werk aan elkaar uit, zodat ze geen mensen hoeven aan te nemen”, laat hij aan de Volkskrant weten. “Op die manier is het probleem ook opgelost.