Duurzaam inkopen, de moeite waard?
  • images
  • 16:50
  • images
  • Reageren.

Duurzaam inkopen, de moeite waard?

Als ondernemer wil je niet alleen het beste voor je bedrijf, maar ook voor de wereld om je heen. Het is precies die gedachte die aan de basis ligt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een  uitgangspunt dat door steeds meer bedrijven wordt omarmd. Dat kan bijvoorbeeld door goede doelen te steunen, maar ook door energiezuinige leaseauto’s aan te schaffen. Een ander aspect dat bij MVO hoort is het zogenaamde duurzaam inkopen. Als we de definitie van Agentschap NL hanteren, staat duurzaam inkopen voor het volgende:

“Het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet.”

Een nogal ruime omschrijving, maar in feite komt het er op neer dat je bijvoorbeeld niet alleen zelf groene stroom gebruikt, maar ook zoekt naar leveranciers die net zo milieubewust bezig zijn als jij. Op die manier ontstaat er als het ware een ketting van duurzaamheid en milieubewustzijn door het hele productieproces, van begon tot eind.

Van trend naar maatstaf

Wanneer het om milieuvriendelijke maatregelen gaat kennen de meesten de slogan nog wel dat een beter milieu bij jezelf begint. Een leus die is blijven hangen, maar tegelijkertijd ook niet echt motiveert. Voor veel mensen is het daardoor namelijk juist moeilijk te bevatten wat hun eigen impact is. Door tijdens het inkoopproces al op deze aspecten te letten, zie je echter veel meer welke invloed je kunt hebben.

Wat is immers het effect van je eigen maatregelen als de producten of diensten die je inkoopt juist veel energie verspillen of schadelijk voor het milieu zijn? Om te voorkomen dat de moeite die je zelf neemt voor niets is, is het dus belangrijk om op alle fronten te kijken naar het groene karakter van de partijen waar je mee werkt. Zo wordt een beter milieu niet alleen iets dat bij jezelf begint, maar dat juist groeit door samenwerking en een collectief bewustzijn.