Buitenlandse zzp’ers in Nederland
  • images
  • 09:58
  • images
  • Reageren.

Buitenlandse zzp’ers in Nederland

Sinds 1 augustus 2013 is het voor buitenlandse zzp’ers met goede ideeën van buiten de Europese Unie makkelijker zich te vestigen in Nederland, zo meldt het Ministerie van Economische Zaken. Bij het soepeler toelaten van ondernemers van buiten de EU gaat het vooral om personen die door middel van hun specialisme een extra bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Door de overheid is een puntenlijst opgesteld waarin de buitenlandse ondernemers worden getoetst of ze daadwerkelijk een goede bijdrage leveren voor de Nederlandse economie. Ook gaat het minimale geldbedrag dat nieuwe zzp’ers aan bedrijfsinvesteringen moeten doen omlaag.