Betere kwaliteit kinderopvang
  • images
  • 13 juli 2013

Per 1 juli 2013 is de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) ingegaan. Dit houdt in dat er een nieuwe Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd moet worden door kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus. In de brochure van de Rijksoverheid is te lezen dat de VOG aantoont dat een persoon geen strafbare feiten...

Invoering IBAN-acceptgiro
  • images
  • 5 juli 2013

Er wordt al tijden gewerkt aan de invoering van de International Bank Account Number (IBAN)-rekeningnummers. Sinds 1 juli is ook de acceptgiro beschikbaar voor IBAN, de IBAN-acceptgiro. Na 31 december 2013 mag de oude acceptgiro ook niet meer worden verstuurd. De wijziging van het rekeningnummer kan gevolgen hebben voor de administratie en de software waarmee...