Betere kwaliteit kinderopvang
  • images
  • 12:34
  • images
  • Reageren.

Betere kwaliteit kinderopvang

Per 1 juli 2013 is de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) ingegaan. Dit houdt in dat er een nieuwe Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd moet worden door kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus. In de brochure van de Rijksoverheid is te lezen dat de VOG aantoont dat een persoon geen strafbare feiten heeft begaan die belemmerend zouden kunnen zijn wanneer iemand werkzaam is in de kinderopvang. De nieuwe VOG (PDF “Regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalen”) houdt in dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken vanaf 1 maart 2013 continue worden gescreend. Dit is wenselijk doordat men na afgifte van de VOG zich alsnog schuldig kan maken aan strafbare feiten, zonder dat de toezichthouder hier weet van heeft. Door de wetswijziging zal de kwaliteit van de kinderopvang omhoog gaan.

VOG

Een voorbeeld van een VOG.