“Administrerende ondernemer moet frauderende klant melden”
  • images
  • 09:51
  • images
  • Reageren.

“Administrerende ondernemer moet frauderende klant melden”

De accountant die de financiële administratie deed van een melkveehouder, had zelf de belastingfraude van de boer moeten melden bij de Belastingdienst. Hierbij kan de boekhouder zich niet beroepen op zijn geheimhoudingsplicht, zo oordeelde de Accountantskamer op 23 januari in de tuchtprocedure die het Openbaar Ministerie (OM) tegen de accountant aangespannen had.

Volgens Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan Nyenrode en Universiteit Leiden, is het vonnis van de tuchtrechter in deze zeer belangrijk. Hij pleit er al langer voor dat het voor een accountant maatschappelijk gezien ooit juist kan zijn om vertrouwelijke informatie bekend te maken en de geheimhoudingsplicht te schenden. Het maatschappelijk belang stijgt in zulke gevallen uit boven het belang van de geheimhouding, en deze zaak is daar een goed voorbeeld van.

Een melkveehouder met nepfacturen

Wat was er nu precies aan de hand bij de melkveehouderij? Welnu, de bewuste accountant-administratieconsulent (tevens belastingadviseur) verzorgde de jaarrekeningen en belastingaangiften van de melkveehouder tot 2008. De boer kwam met het plan uit te breiden van 90 melkkoeien tot 500 à 1000 koeien.

melkkoeien

De accountant wist dat er sprake was van een zogenaamd financieel penibele situatie waarbij de boer veel moeite had zijn plan gefinancierd te krijgen, maar diende twee jaar lang toch de belastingaangiftes van €12 miljoen in waarmee €2,2 miljoen teruggevraagd kon worden. Dit betekende bovendien dat er gebouwd zou worden voordat er een bouwvergunning verstrekt was.

In 2008 biechtte de boer zijn BTW-fraude aan de accountant op, waarna de accountant hem opdroeg zijn zaakjes op orde te brengen. De melkveehouder beëindigt de relatie met het accountantskantoor en wordt in 2009 failliet verklaard. In 2012 neemt het FIOD het dossier van de boer in beslag voor strafrechtelijk onderzoek.

De boekhouder voor het tuchtrecht

De boekhouder is dan misschien geen verdachte in dit onderzoek, wel diende het OM een tuchtklacht tegen hem in omdat hij tot 2011 verzweeg dat de boer de BTW-fraude bekend had. Volgens de tuchtrechter heeft de accountant hiermee zijn fundamentele beginselen van integriteit en zorgvuldigheid geschonden, en had hij zijn cliënt moeten aangeven. Hiervoor krijgt hij een berisping.

Ondernemers die vrije beroepen beoefenen, zoals artsen, notarissen en accountants, dienen zich aan de gedragsregels van hun beroep te houden. Het tuchtrecht houdt toezicht op de belangen van degenen die gebruikmaken van de beroepsgroep. Word je als ondernemer tuchtrechtelijk aangesproken? Of wil je zelf een zaak openen, bijvoorbeeld omdat je je eigen accountant niet vertrouwt, waar we eerder al over schreven? Zoek dan een goede advocaat die je in de procedure bij kan staan.